INFORMATIE VOOR OUDERS


DOET DE SCHOOL VAN UW KIND IN GROEP 6 MEE AAN HET ONDERZOEK LEERPOTENTIE?
Op de scholen die deelnemen aan het onderzoek, maken de kinderen in groep 6 tussen half maart en eind juni 2021 een test. Dat duurt ongeveer een uur. Voorafgaand aan de test vullen de leerlingen enkele vragen over zichzelf in. De test wordt klassikaal afgenomen door iemand van de school (een leerkracht of de intern begeleider). Meer informatie over de test kunt u hier vinden.

Voordat de test wordt afgenomen, ontvangen alle ouders van de leerlingen van groep 6 een brief van de school. Daarin worden ze geïnformeerd over het doel van het onderzoek en wat deelname voor hun kind inhoudt.

De onderzoekers maken een brief die de scholen kunnen gebruiken om ouders te informeren. Deze brief is hier te vinden (Nederlandstalige versie). De brief is ook vertaald in enkele andere talen, deze ouderbrieven vindt u hier.

HEEFT U BEZWAAR TEGEN DE DEELNAME VAN UW KIND AAN HET ONDERZOEK?
Het onderzoek is van groot belang, maar het is voor de leerlingen van groep 6 en hun ouders niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek. Als ouders niet willen dat hun kind deelneemt aan de testafname, kunnen ze dat doorgeven aan de school. Die zorgt er dan voor dat het kind niet meedoet aan de testafname.

Meer informatie over de wettelijke grondslag van deze procedure kunt u hier vinden.