INFORMATIE OVER DE NSCCT

WAT MEET DE NSCCT?
De Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) meet de leerpotentie van de leerling. De test meet dus niet de kennis die op school wordt aangeleerd, maar de capaciteiten die de leerling ‘van zichzelf’ heeft. Je kunt ook zeggen dat de test het vermogen van de leerling meet om toekomstige kennis te verwerven.

Het maken van de test duurt ongeveer een uur. De intern begeleider (IB’er) van de school of een leerkracht neemt de NSCCT klassikaal af. Na een korte uitleg werken de kinderen zelfstandig in een papieren testboekje. Voorafgaand aan de test vullen ze enkele vragen over zichzelf in.

WAAR VINDT U MEER INFORMATIE OVER DE NSCCT?
De NSCCT is een bestaande test, ontwikkeld door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. De test bestaat al jaren en is officieel goedgekeurd door de Commissie Test Aangelegenheden Nederland (COTAN).

Meer informatie over de NSCCT kunt u vinden op deze website: https://nscct.info/